Normal_zorgverzekering_geld_stethoscoop

Verzekerden weten vaak niet precies hoe hun zorgverzekering eruit ziet en wat bepaalde termen betekenen. Zo weten ze vaak onvoldoende een onderscheid te maken tussen eigen bijdragen en eigen risico, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Dit meldt de belangenbehartiger voor de consument. 

Dat het eigen risico en de eigen bijdragen twee verschillende dingen zijn, weet de helft van de ruim 11.000 ondervraagden. Net iets meer dan 60 procent weet dat het eigen risico niet geldt voor zorggebruik uit aanvullende zorgpakketten. Ook vinden ondervraagden het lastig om onderscheid te maken tussen zorg uit het basispakket en zorg uit aanvullende verzekeringen.

Aanvullende zorg

Het merendeel weet wel dat na  gebruik van huisartsenzorg, het eigen risico niet aangesproken wordt. Ook weet 75 procent dat de tandarts geen verzekerde basiszorg is en is 80 procent ervan op de hoogte dat naturapolissen niet alle zorgverleners vergoeden. Met andere woorden: zij weten dat ze moeten opletten of hun verzekeraar een contract heeft met een bepaalde zorgaanbieder.

Door: Nationale Zorggids