Normal_normal_operatie_operatiekamer

Liposuctie kan als behandeling van lipoedeem niet  worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Het beschikbare wetenschappelijke onderzoek toont de effectiviteit van de behandeling niet aan, schrijft het Zorginstituut Nederland aan minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid. Dit meldt het Zorginstituut. 

Lipoedeem is een aandoening waarbij er sprake is van een abnormale verdeling van vetweefsel over het lichaam. Lipoedeem komt het meeste voor bij vrouwen. De meest voorkomende klachten zijn hevige pijn, overgevoeligheid bij aanraking en het snel ontwikkelen van blauwe plekken. De vetophopingen beperken de bewegingsvrijheid. Liposuctie met tumescente lokale anesthesie (LTA) is een operatietechniek, waarbij overtollig vet wordt verwijderd onder lokale verdoving. De behandeling is erop gericht om het functioneren en kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren.

Bewijskracht van zeer lage kwaliteit

Zorg wordt via de basisverzekering vergoed als door onderzoek het wetenschappelijke bewijs is geleverd dat de zorg werkt voor patiënten. Voor LTA als behandeling van lipoedeem is dit bewijs er niet. Daarmee voldoet deze zorg niet aan de voorwaarde voor toelating tot het basispakket. De afgelopen jaren heeft het Zorginstituut al in meerdere geschillen tussen zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars een negatieve uitspraak gedaan over toelating tot het basispakket

Advies om nieuw onderzoek op te zetten

Op basis van de pathofysiologie van de aandoening en het werkingsmechanisme van LTA is het aannemelijk dat deze behandeling de klachten positief kan beïnvloeden. Zorginstituut Nederland adviseert de betrokken beroeps- en patiëntenverenigingen om nieuw onderzoek van goede kwaliteit uit te voeren zodat een conclusie over de meerwaarde van deze interventie voor patiënten kan worden getrokken.

Door: Nationale Zorggids