Waarom vallen gehoorapparaten onder de basisverzekering en brillen niet?

Een gehoorapparaat wordt vergoed vanuit de basisverzekering, maar dat geldt niet voor een bril of lenzen. Dat is vreemd, want ongeveer een miljoen Nederlanders hebben last van verslechterd zicht. Dat meldt Radar.

Het feit dat zoveel mensen slecht zien, is juist de reden dat brillen en lenzen niet vergoed worden door de basisverzekering. In 2006 is namelijk besloten dat veelvoorkomende klachten niet verzekerd worden. Als iets vaak voorkomt, zoals verslechterd zicht, moet je dus zelf voor het hulpmiddel of de behandeling betalen.

Uitzondering

Verzekeringen zijn dus bedoeld voor onvoorziene omstandigheden. Voor uitzonderingen en ernstige kwalen. Er zijn simpelweg te veel mensen die slecht zien. Als brillen en lenzen door de basisverzekering gedekt zouden worden, zou de premie ook hoger zijn. De kosten voor de brildrager zijn onderaan de streep vergelijkbaar.

Slechthorenden

Er zijn echter meer slechthorenden (1,5 miljoen) dan slechtzienden (1 miljoen), maar slechts een derde van de slechthorenden neemt een gehoorapparaat. Desondanks wordt slechthorendheid nog altijd bestempeld als een relatief zeldzame aandoening die onder de basisverzekering valt.

Door: Nationale Zorggids / Æde de Jong