Aandeel ‘zorg thuis’ blijft stijgen

Het landelijk beleid om mensen langer thuis te laten wonen is duidelijk zichtbaar in het aantal cliënten dat ‘Zorg thuis’ ontvangt. In de afgelopen 4 jaar stijgt namelijk het aandeel cliënten dat gebruik maakt van ‘zorg thuis’ in de langdurige zorg. Dat meldt Vektis.

Het aandeel cliënten dat ‘Zorg thuis’ ontvangt is in 2017 16 procent. Vier jaar later is dit aandeel met 6 procent toegenomen tot 22 procent van het totaal aantal cliënten binnen de Wlz.  

Zorggebruik

Meer waardevolle inzichten over het zorggebruik in de gemeenten vind je in de update van de Factsheet Zorg in gemeente

Door: Nationale Zorggids