Normal_zorgverzekering_geld_stethoscoop

Jongeren vinden het moeilijk om over te stappen naar een andere zorgverzekering. Zo vindt 47 procent van Gen Z overstappen lastig omdat zij niet weten welke zorg vergoed wordt. 40 procent vindt het lastig omdat zij niet weten welke zorg zij zelf nodig hebben. In totaal durft ruim een kwart van deze generatie een overstap naar een andere zorgverzekering niet te maken, ook al oriënteert 41 procent jaarlijks op een andere zorgverzekering. Dit meldt Pricewise.

De angst om over te stappen is lager onder de oudere generaties. Mogelijk ligt die overstapangst bij jongeren in het gebrek aan kennis over de zorgverzekering. Uit de jaarlijkse zorgkennisquiz van online prijsvergelijker Pricewise blijkt dat Gen Z met een 5,6 net een voldoende haalt. Dit onderzoek werd uitgevoerd onder 1.000 respondenten, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht.

Jongeren hebben nog altijd minste kennis over de zorgverzekering

Pricewise test sinds 2015 jaarlijks de zorgkennis van Nederland met vragen over onder andere de basisverzekering, eigen bijdrage, zorgkosten en vergoedingen. Nederlanders scoren dit jaar gemiddeld een 6,1. Dat is iets lager dan vorig jaar (6,2). Uit het onderzoek blijkt dat het vooral onduidelijk is welke kosten onder het verplichte eigen risico vallen en wat de basisververzekering wel of niet dekt. Generatie Z scoort ook dit jaar het laagste cijfer (5,6).

Door: Nationale Zorggids