NZG Publicaties en Links

PUBLICATIES

Brochure 'Als opvoeden een probleem is'
Folder - januari 2011 - Ministerie van Veiligheid en Justitie

LINKS

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is er voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn omgeving en denkt aan kindermishandeling. Elke provincie en grootstedelijke regio heeft een eigen AMK, alleen bereikbaar via het landelijke telefoonnummer: 0900 - 123 123 0 (€ 0,05 per minuut).

Website Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)

Bureau Jeugdzorg (BJZ)
Vragen over jeugdhulpverlening verlopen via Bureau Jeugdzorg (BJZ). Kinderen, jongeren, ouders, verzorgers en opvoeders kunnen bij BJZ terecht voor een gesprek, informatie, advies of hulpverlening. Op deze internetsite staan ook alle adressen en telefoonnummers van de Bureaus Jeugdzorg in heel Nederland.

Website Bureau Jeugdzorg (BJZ)

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een inlooppunt voor gezinnen. Ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals kunnen hier terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien.

Website Rijksoverheid.nl: Centra voor Jeugd en Gezin

Expertisecentrum Jeugdzorg (NJi)
Deze internetsite geeft informatie over ontwikkelingen in de jeugdzorg en is bedoeld voor Bureaus Jeugdzorg, Advies- en Meldpunten Kindermishandeling, zorgaanbieders, verwijzende instanties, cliënten- en koepelorganisaties. De informatie wordt dagelijks geactualiseerd en geeft landelijk en regionaal nieuws over en uit de jeugdzorg.

Website Expertisecentrum Jeugdzorg (NJi)

Expertisecentrum Kindermishandeling (NJi)
Het Expertiscentrum Kindermishandeling stelt informatie beschikbaar over de achtergronden en aanpak van kindermishandeling. De meeste informatie spitst zich toe op kindermishandeling binnen het gezin. Deze informatie is vooral bestemd voor mensen die werken met kinderen en/of ouders en daardoor een rol (kunnen) spelen in de bestrijding van kindermishandeling.

Website Expertisecentrum Kindermishandeling (NJi)

Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning (NJi)
Het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning biedt beroepskrachten en beleidsmakers een overzicht van het werkveld, het beleidsterrein en de organisatie van opvoedingsondersteuning in Nederland. De site geeft in de eerste plaats een overzicht van ouderondersteuning. In tweede instantie komt de ondersteuning van beroepskrachten aan bod, voor zover het hun contacten met ouders betreft.

Website Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning (NJi)

Kindermishandeling.nl (voor kinderen en jongeren)
Een speciale site van het Expertisecentrum Kindermishandeling (NJi) voor kinderen en jongeren. De site bevat ook informatie voor docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs.

Website Kindermishandeling.nl

Kindertelefoon
Informatie over de twintig Kindertelefoons in Nederland, tel: 0800 - 0432 (gratis nummer).

Website Kindertelefoon

Leger des Heils: Jeugdzorg & Reclassering
Het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering biedt professionele hulp aan jongeren, volwassenen en gezinnen die problemen hebben en met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen.

Website Leger des Heils: Jeugdzorg & Reclassering

MEE
MEE is een organisatie voor mensen met een handicap, beperking of chronische ziekte. MEE biedt advies en ondersteuning op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer en vrije tijd.

Website MEE

Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) wil bijdragen aan een optimale ontwikkeling van kinderen en jongeren en de sociale en pedagogische context waarin zij leven. Het NJi richt zich vooral op verbetering van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan jeugdigen en hun opvoeders. Het NJi ontplooit zijn activiteiten vóór en samen mét beroepskrachten, managers en bestuurders in de jeugdsector.

Website Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

Pleegzorg Nederland
Website met informatie over de pleegzorg in Nederland.

Website Pleegzorg Nederland

Samenwerken voor de jeugd
Op de website samenwerkenvoordejeugd.nl staat informatie over projecten die in het kader van het lokale jeugdbeleid worden uitgevoerd, en over de samenhang daartussen. De site is bestemd voor iedereen die professioneel betrokken is bij de uitvoering van het lokale jeugdbeleid.

Website Samenwerken voor de jeugd

Steunpunt Huiselijk Geweld
Het Steunpunt Huiselijk Geweld is er voor alle mensen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld en hun verhaal willen vertellen. Dus voor slachtoffers en voor plegers, kinderen, familie en buren. Jong en oud, mannen en vrouwen. Mensen uit grote en kleine families en uit verschillende culturen. Wanneer iemand belt, wordt er geluisterd en probeert men je verder te helpen met advies of ondersteuning. Bellen kan altijd anoniem.

Website Steunpunt Huiselijk Geweld

NZG Algemeen Informatie

NZG Nieuwsoverzicht Algemeen