NZG Zorgen om een kind

Als u zich zorgen maakt over een kind, kunt u terecht bij Bureau Jeugdzorg (BJZ) of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) in uw omgeving. Zowel ouders als kinderen kunnen dat doen, maar ook andere mensen uit de omgeving van het kind kunnen daar melden dat er (waarschijnlijk) problemen zijn. Bijvoorbeeld de buren, familie, huisarts of leraar.

Wanneer naar Bureau Jeugdzorg (BJZ)?
Bij Bureau Jeugdzorg kunt u terecht wanneer u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een kind. Of wanneer u daarover vragen heeft of advies wilt. De website van Bureau Jeugdzorg vindt u hier.

Wanneer naar het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)?
Bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling kunt u terecht wanneer er vermoedens of signalen van kindermishandeling zijn. Ook met vragen of verzoeken om advies hierover kunt u bij het AMK terecht. Het AMK is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0900 – 123 123 0 (€ 0,05 per minuut). U wordt automatisch doorgeschakeld naar het AMK in uw eigen regio. De website van het AMK vindt u hier.

Van Bureau Jeugdzorg of AMK naar de Raad
Als er een melding binnenkomt, dan bekijken de medewerkers van Bureau Jeugdzorg of het AMK wat er moet gebeuren. Als zij dat nodig vinden, kunnen ze de zaak overdragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. Dat doen ze alleen wanneer het kind ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd en wanneer het nodig lijkt dat hulp verplicht wordt gesteld.

NZG Algemeen Informatie

NZG Nieuwsoverzicht Algemeen