Normal_teamwork_personeel_werk_samenwerking_team

Het aantal uithuisplaatsingen van kinderen in probleemgezinnen is bij de jeugdzorg-organisatie William Schrikker Groep met een derde gedaald. Dit is het gevolg van een nieuwe manier van werken, die tot nu toe al een besparing van vier miljoen euro zou hebben opgeleverd. Dat meldt de NOS.

De William Schrikker Groep is een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. Doelgroep zijn kinderen met een beperking of chronische ziekte, maar ook kinderen van ouders met een beperking zoals bijvoorbeeld een laag IQ. De organisatie is na twee jaar proefdraaien positief verrast over de resultaten. Programmaleider Janet Verburg zegt dat de verwachtingen ten aanzien van de doelgroep gematigd waren. 'Maar anders werken levert echt resultaten op, voor de zorg en voor de zorgkosten.'

Nieuw in de werkwijze is dat de omgeving van een kind intensiever betrokken wordt bij de zorg en het inschatten en wegnemen van de risico's. Zo houden buren, familie en ouders van vriendjes vaker een oogje in het zeil. Ook wordt er beter samengewerkt met andere partijen, zoals de gemeente.

Eerder werd door Amsterdam en Rotterdam ook al een afname gezien van het aantal uithuisplaatsingen door een nieuwe aanpak in de jeugdzorg. In beide steden halveerde het aantal kinderen dat niet thuis kan blijven wonen. In Den Haag loopt ook een proef om dit te bereiken, de uitkomsten daarvan komen in april.

Hoogleraar Jeugdbescherming Wim Slot is voorzichtig positief over de trend dat het aantal uithuisplaatsingen daalt door nieuwe werkmethoden. 'Er verandert momenteel veel in de jeugdzorg en de resultaten bewijzen dat anders werken loont. Maar of de werkwijze echt effectief is voor de zorg kan je eigenlijk pas over een paar jaar meten als je de gezinnen langer hebt gevolgd.'

© Nationale Zorggids