Normal_rolstoel__3_

Promovenda Tessel Runia, onderzoeker aan het Erasmus MC-MS Centrum (ErasMS) heeft voorspellende factoren gevonden die samenhangen met een volgende aanval van multiple sclerose (MS). Het verkrijgen van meer inzicht in het ziekteverloop van MS kan bijdragen aan een betere diagnose waardoor eerder kan worden gestart met therapie. Runia promoveert op vrijdag 23 januari aan het Erasmus MC. 

Multipele sclerose (MS) is een complexe ziekte die zich kenmerkt door een grote variatie in zowel het ziektebeloop als in de reactie op behandeling. Voor de diagnose, behandeling, patiëntenvoorlichting en inzicht in de pathologie van MS zijn voorspellende factoren van groot belang. Voor haar promotieonderzoek identificeerde Runia een aantal voorspellende factoren voor het optreden van een eerste of volgende 'aanval' van de ziekte MS. Voor patiënten wordt de diagnose MS pas definitief wanneer zij meer dan één aanval hebben doorgemaakt.

Runia werkte in haar onderzoek aan een voorspelmodel voor MS, op basis van de reeds bekende klinische voorspellers zoals vermoeidheid en biomarkers in de hersenvloeistof. Hierbij werden 36 eiwitten gevonden die er bij bij patiënten met een eerste aanval anders uitzien dan bij mensen zonder MS. Voor een deel van de patiënten is MS al na een eerste aanval te voorspellen met behulp van een MRI-scan.

Bij patiënten met opvolgende aanvallen van MS werd nauwgezet bijgehouden hoeveel vitamine D zij in hun bloed hadden. Hieruit blijkt dat lage vitamine D-waarden samenhangen met een verhoogd risico op aanvallen van MS. Volgens Runia is hiermee een belangrijk verband gevonden, maar is vervolgonderzoek nodig om te bepalen of het slikken van extra vitamine D voor MS-patiënten daadwerkelijk zinvol is.

© Nationale Zorggids