Normal_diabetes

Een project om de kwaliteit van diabeteszorg te versterken door middel van een 'individueel zorgplan zelfmanagement' blijkt in de praktijk moeizaam van de grond te komen. Na krap een jaar laat het pilotproject nog geen resultaten zien ten aanzien van een verbeterde levenskwaliteit of meer zelfmanagement bij diabetespatiënten. Dat meldt het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL).

In de zorg voor chronisch zieken ligt momenteel veel nadruk op wat patiënten zelf kunnen en zelf doen. Volgens het NIVEL kan een individueel zorgplan (IZP) hierbij helpen. Uit een enquête onder 256  diabetespatiënten blijkt dat in april 2014 36 procent van hen een IZP had. In 2013 was dat nog slechts tien procent. Opmerkelijk is dat volgens hun zorgverleners een deel van de patiënten wel zo’n zorgplan heeft, maar dat zelf niet lijkt te weten. Omgekeerd zijn er ook patiënten die wel een individueel zorgplan denken te hebben, maar bij wie de zorgverleners dat niet aangeven. Het overgrote deel van de patiënten dat een individueel zorgplan heeft is hierover positief, ook als ze er aanvankelijk niet veel voor voelden.

Uit de enquête van NIVEL blijkt dat het werken met een IZP niet per definitie leidt tot een verbeterde kwaliteit van leven of meer zelfregie. Wel is de diabeteszorg over de hele linie verbeterd. NIVEL-onderzoeker Chantal Leemrijse: 'Een verklaring hiervoor kan zijn dat de zorgverleners door de scholing alle consulten inmiddels anders aanpakken.'

© Nationale Zorggids