Normal_vinger_prik_bloed_diabetes

Leraren in het basisonderwijs mogen, onder bepaalde voorwaarden, diabeteshandelingen uitvoeren bij leerlingen met diabetes. Leerlingen met de suikerziekte worden door veel reguliere scholen geweigerd, ondanks de Wet passend onderwijs, omdat er geen diabeteszorg op de school is. Het ministerie van Onderwijs wil dit probleem oplossen door leraren te laten 'prikken'. Het risico komt hierdoor echter bij de leraar te liggen, zo waarschuwt de AOb.

Om te voorkomen dat kinderen met diabetes nog langer door scholen geweigerd worden vanwege hun ziekte, zijn het Diabetes Fonds, Diabeter en Voluit vorig jaar een lobby gestart. In Nederland hebben ruim 6000 kinderen tot achttien jaar diabetes. Omdat het kind te veel zorg nodig heeft, weigeren scholen de leerlingen.

Diabetesvereniging Nederland heeft zich verdiept in de mogelijkheden van zorg aan leerlingen met suikerziekte in het passend onderwijs. De belangenvereniging heeft voorgesteld om tegemoet te komen aan de wetgeving rond medisch handelen door leraren. Het ministerie van Onderwijs heeft daarom onlangs mogelijk gemaakt dat leraren, onder bepaalde voorwaarden, diabeteshandeling uit mogen voeren. 

De Algemene Onderwijsbond trekt daarover aan de bel. Volgens Dries Hettinga, adjunct-directeur van het Diabetes Fonds, weigeren scholen kinderen met diabetes vaak uit angst voor aansprakelijkheid. Ze zijn bang dat er met het toedienen van insuline iets mis gaat. Dit risico, zo stelt de AOb, komt nu bij de leraar te liggen. “Doe het niet, want je kan als leraar zelf aansprakelijk worden gesteld als het fout gaat. Niet het schoolbestuur”, zo zegt AOb-bestuurder José Muijres.

Het ministerie van Onderwijs heeft vooralsnog alleen de juridische kaders en praktische bekostigingsmogelijkheden van diabeteszorg in het basisonderwijs uitgewerkt. Een handreiking medisch handelen is nog in de maak. Voorwaarde voor het uitvoeren van diabeteshandelingen is dat de leraar dit vrijwillig doet. 

© Nationale Zorggids