Normal_handicap__rolstoel__kind__speciaal_onderwijs__beperking

De zorgkantoren van DSW, Zorg en Zekerheid, Zilveren Kruis, Menzis, VGZ en CZ hebben een brandbrief ontvangen van Frank Bluiminck, directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Hij vreest voor de lage tarieven van de zorgzwaartepakketten die de zorgkantoren bieden. Zo kan er niet worden voldaan aan de gewenste kwaliteit van leven voor mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). Bovendien hebben deze cliënten slechte toegang tot mantelzorg. Dat meldt Zorgvisie. 

De groep mensen met een ernstige meervoudig beperking is in anderhalf jaar tijd toegenomen met tweeduizend. Het is dus een groeiende groep cliënten die gespecialiseerde ondersteuning nodig hebben. Om aanspraak te maken hierop en op plaatsing in de juiste instelling, krijgen zij via een zorgkantoor een zorgzwaartepakket (zzp). Volgens Bluiminck schieten de tarieven hiervoor ernstig tekort, waardoor enkel ruimte is voor ‘de noodzakelijke basiszorg’. De gewenste kwaliteit van leven voor mensen met een EMB komt hierdoor in het geding.

Cliënten die een grotere zorgvraag hebben dan het zzp toestaat, hebben recht op meerzorg. Dat is een aanvullende financiering. Zo’n 3 procent van de ernstig meervoudig beperkten maakt daar nu gebruik van. “Onze verwachting is dat dit snel zal stijgen, omdat een veel grotere groep cliënten deze extra zorg nodig heeft en aan de voorwaarden van de regeling voldoet”, zegt Bluiminck. Wie een EMB heeft maakt hierop aanspraak, maar de regeling is veelal gericht op mensen met gedragsproblemen. EMB’ers komen in een complex en tijdrovend aanvraagtraject terecht.

Als zorgkantoren een hoger tarief hanteren voor ernstig meervoudig beperkten, krijgen zij de zorg die zij nodig hebben en ervaren zij een betere kwaliteit van leven, aldus Bluiminck. Volgens hem zou dat in 2019 uitvoerbaar moeten zijn. “Komend jaar verwachten wij dat de regeling meerzorg in deze kwaliteitsslag moet voorzien.” Naast een hoger tarief, pleit VNG ook voor een versimpeld aanvraagtraject en groepsmeerzorg. 

Door: Redactie Nationale Zorggids