Logo_sovak_logo

Gehandicaptenzorgorganisatie SOVAK staat onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Omdat de organisatie niet voldoet aan alle veiligheids- en kwaliteitsnormen staat het voor een periode van zes maanden onder toezicht. Het is zaak om binnen die periode zaken op orde te stellen. Dat meldt Skipr. 

SOVAK zit sinds 2017 middenin een organisatieverandering en voert sinds die tijd ook verbetermaatregelen uit. Maar deze maatregelen zijn tot nu toe onvoldoende uitgevoerd. Omdat de inspectie onvoldoende vertrouwt op de veranderkracht van de gehandicaptenorganisatie, staat het voor een periode van zes maanden onder toezicht.

“Wij realiseren ons dat dit bericht kan zorgen voor ongerustheid bij cliënten, hun familie, bezoekers en medewerkers. Dat betreuren we. Ik wil benadrukken dat de veiligheid van cliënten nooit in gevaar is geweest. Onze medewerkers zetten zich dag in, dag uit in om de best mogelijke zorg te leveren aan onze cliënten”, zegt bestuursvoorzitter Marie-Louise van der Kruis. SOVAK heeft er vertrouwen in de benodigde verbeteringen binnen zes maanden te kunnen doorvoeren. De organisatie ziet het verscherpt toezicht als een impuls om nog harder te werken aan een goede toekomst. 

Door: Redactie Nationale Zorggids