Normal_rolstoel_beperking_handicap_2

Vorige week presenteerde staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid haar nieuwe plannen om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Bij de totstandkoming werden verschillende maatschappelijke organisaties betrokken, waaronder Wij Staan op!, de Landelijke Cliëntenraad en Ieder(in). Hoewel hun bijdrage is terug te zien in de uitwerking, blijven er zorgen over de positie van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. Dit meldt Ieder(in). 

Wat Ieder(in) in positieve zin vindt opvallen is de nadruk op het vereenvoudigen van de maatregelen. Voor werknemers en voor werkgevers. De staatssecretaris noemt ook het belang van de betrokkenheid van mensen die met de maatregelen te maken krijgen en onderschrijft het belang van het VN-verdrag. Dat is ook gebleken, want Van Ark sprak uitgebreid met meerdere mensen en organisaties.

Bijstandsregime

“Helaas bevatten de plannen ook een aantal onderdelen die minder tot tevredenheid stemmen. Zo blijven mensen die als gevolg van hun beperking niet fulltime kunnen werken, in veel gevallen onder het wettelijk minimumloon verdienen. Zij vallen hierdoor nog steeds onder het bijstandsregime, met de bijbehorende plichten en mogelijke sancties. De veronderstelde aansporing om meer te gaan werken, is niet realistisch bij mensen die dat door hun beperking eenvoudigweg niet kunnen”, aldus Ieder(in).

Investeringen in werkgelegenheid missen

Helemaal afwezig in de plannen zijn de investeringen in werkgelegenheid voor mensen met een beperking, zegt de belangenbehartiger. De maatregeling zijn gericht op vereenvoudiging en verbetering. Positief, maar niet voldoende. Ook vakbonden en gemeenten plaatsen vraagtekens bij de plannen van de staatssecretaris onder meer over het (te) ambitieuze tempo en ‘daarom onzorgvuldige uitwerking’.

Van Ark hoopt de plannen in 2020 in te voeren. Ieder(in) verwacht dat zij mensen met een beperking en hun vertegenwoordigende organisaties blijft betrekken bij de uitwerking, zodat dit leidt tot verbeteringen waardoor kansen op de arbeidsmarkt voor alle mensen met een beperking toenemen.

Door: Redactie Nationale Zorggids