Logo_iederin__ieder_in___logo

Mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening zijn gemiddeld minder tevreden over hun woning dan mensen zonder een beperking. Dat blijkt uit de meldactie Wonen naar wens? van Ieder(in), Mind en de Patiëntenfederatie Nederland. De lagere score wordt onder meer veroorzaakt doordat een deel van de achterban niet zelf heeft kunnen kiezen voor de woning of woongroep. Er is dan voor ze gekozen door bijvoorbeeld de zorginstelling, een gemeentelijke instantie of een familielid. Dit meldt Ieder(in).

In het VN-verdrag Handicap – dat sinds 2016 in Nederland van kracht is – staat het recht op  (zelfstandig) wonen beschreven. Volgens het verdrag hebben mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening het recht om zelf hun verblijfplaats te kiezen en te kiezen waar en met wie ze willen wonen. Uit de meldactie blijkt dat deze keuzevrijheid nog lang niet voor iedereen is gerealiseerd. Van de ondervraagden heeft 16 procent niet zelf voor de eigen woonruimte kunnen kiezen.  Van de mensen die in zorginstellingen wonen, is dat zelfs 62 procent.

Zelfgekozen woning bevalt beter

Dit gebrek aan keuzevrijheid heeft gevolgen voor de tevredenheid over de eigen woning en de woonomgeving. Maar liefst 34 procent van degenen die niet zelf hebben gekozen, is ontevreden met de woning. Bij de mensen die wel hebben kunnen kiezen, is dat rond de 10 procent. Mensen met een beperking willen dan ook vaker dan gemiddeld verhuizen. Bij 28 procent van de mensen die willen verhuizen, is de beperking de reden van de verhuiswens. De belangrijkste redenen waarom men nog niet is verhuisd, zijn: het beperkte aanbod van geschikte woningen, de hoge kosten en de zware belasting van het verhuizen zelf.

Aanbevelingen

De samenstellers van het rapport benadrukken bij hun aanbevelingen dat de keuzevrijheid van mensen met een beperking meer moet worden gerespecteerd. Zo zouden ook instellingen hun bewoners inspraak moeten geven in waar en met wie zij willen wonen. Verder pleiten ze voor uitbreiding van het aanbod van geschikte woningen en woonvormen.

Door: Nationale Zorggids