Normal_bureaucratie_mappen_dossiers_papierwerk

Ouders van kinderen met een beperking storen zich aan de bureaucratie bij gemeenten. Opnieuw blijkt dat gemeenten niet altijd mee willen of kunnen denken met de gezinnen, die bijvoorbeeld voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en andere voorzieningen moeten aankloppen bij de gemeente. Ouders zien het als een last om hier, naast de zorg voor hun kind, mee te moeten omgaan. Dit meldt Telegraaf.

Moeder Margot Schoorl doet haar beklag in de krant. Voor haar zoon Kristian moet zij regelmatig bij de gemeente een voorziening aanvragen en steeds krijgt zij hier te maken met bureaucratie. Zoals laatst, toen zij een gehandicaptenparkeerkaart aan wilde vragen voor haar zoon. Zij moest met Kristian naar de keuringsarts, om hem vast te laten stellen dat haar zoon inderdaad recht heeft op zo’n parkeerkaart. Dat terwijl bij de gemeente een dik dossier ligt over de jongen, waarin heel duidelijk staat wat zijn beperking is en welke zorg hij daarvoor al krijgt.

‘Werkverschaffing’

Kristian ziet er uit als een gezonde jongen, maar heeft verstandelijk het niveau van een kind van één jaar. Het vergt moeder Margot veel tijd en energie om voor haar kind te zorgen. De bureaucratie bij gemeenten is dan lastig te combineren. “Ik rangschik het dan ook gewoon onder het bordje ‘werkverschaffing’.” Kristian heeft via de gemeente al een rolstoel, een traplift en een aangepast bed gekregen. Het zou voor een keuringsarts makkelijk in het dossier van de jongen te vinden moeten zijn dat een gehandicaptenparkeerkaart een logische aanvraag is gezien deze eerder verstrekte hulpmiddelen.

Nationale Ombudsman

Toch houdt de gemeente voet bij stuk. Een keuringsarts kwam naar het kindercentrum waar de jongen overdag verblijft. “En daar constateert hij wat ook al in het dossier staat en wij hem al vele malen verteld hebben”, aldus Margot Schoorl. Ze dient een klacht in bij de Nationale Ombudsman. Dat wordt aangeraden voor andere ouders die problemen hebben met de bureaucratie bij gemeenten wanneer het aankomt op zorggerelateerde hulpvragen. De moeder heeft er begrip voor dat bepaalde regels gevolgd moeten worden, maar er zou volgens haar efficiënter gewerkt kunnen worden voor zowel de gemeente als voor de zorgvrager.

Door: Nationale Zorggids