Normal_dossier_papierwerk_administratie

Het doelgroepregister van het Banenplan is sinds dit jaar plots uitgebreid. Dove en blinde werkzoekenden kunnen zich via het UWV laten inschrijven en ook mensen met een ernstige psychische aandoening of autisme kunnen zich in het doelgroepregister laten opnemen. Door de verruiming van de definitie ‘arbeidsbeperking’, hebben tienduizend mensen meer kans op een baan via het Banenplan. Dit meldt Trouw.

Binnen het Banenplan moeten voor 2026 125.000 extra banen gecreëerd worden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt door een beperking. Wie in het doelgroepregister staat, maakt kans op één van die 125.000 banen. Door inschrijving in het register zijn werkzoekenden aantrekkelijker voor een werkgever, mede doordat deze zo een subsidie kan aanvragen voor werkplekaanpassing en jobcoachbegeleiding. Is iemand in het doelgroepregister ziek, betaalt niet de werkgever maar de overheid het loon. 

Ieder(in) is blij met uitbreiding van de definitie arbeidsbeperkt en dus het Banenplan. Hoogopgeleide mensen die voorheen tussen wal en schip vielen, hebben nu meer kans op een betere baan met een hoger loon dan het minimumloon. 

Door: Nationale Zorggids