Webinar: Jongeren met onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK)
Op dinsdag 7 juli 2020 organiseren NCJ, Proscoop, Emovere en Alles is Gezondheid een (gratis) webinar over jongeren met onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK). Ze laten zien hoe je door een benadering die gericht is op mentaal welbevinden en onderliggende emoties een goede kans hebt op herstel. Dit melden Alles is Gezondheid en partners (NCJ, Proscoop, Emovere). 
Volgens onderzoek gaat circa 40 procent van alle consulten bij huisartsen over lichamelijke klachten waarvoor geen of onvoldoende somatische verklaring wordt gevonden (Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten). Deze getallen betreffen volwassenen. Voor kinderen en jongeren worden percentages tussen de 15 tot 25 procent genoemd.
 

Onverklaarde lichamelijke klachten

Om een beeld te schetsen: we hebben het dan bijvoorbeeld over jongeren die langdurig te maken hebben met (een combinatie van) buikkrampen en diarree, vermoeidheid, rugpijn, schouderklachten, hoofdpijn, misselijkheid, aangespannen bekkenbodem, urineverlies, slapeloosheid, pijn in de gewrichten, zware benen, slaapproblemen, eczeem, astma en angsten.
 
Effectieve hulp wordt bemoeilijkt door onze focus op het biomedisch model, alleen klachten- symptoombestrijding, een gebrekkige samenwerking tussen zorgverleners en weinig aandacht voor preventie. Het zorgsysteem regeert en het labelen op lichamelijke oorzaken zorgt ervoor dat jongeren met onderliggende mentale- of emotionele problemen in een vicieuze cirkel belanden.
 

Webinar: begrijpen van jongeren met onverklaarde klachten

De centrale vraag in het webinar is hoe (zorg)professionals deze spiraal kunnen doorbreken en we de aandacht kunnen verleggen naar het beter leren begrijpen van - de verhalen - van jongeren. Want ook gevoelens en emoties kunnen ziekmakend zijn (en vragen om andere oplossingen). Anders gesteld: hoe kunnen we overmatige diagnostiek en medicalisering verminderen?
 
De uitzending gaat in op:
  • Wat zijn die onbegrepen lichamelijk klachten en hoe vaak komt het voor?
  • Wat is het verhaal van jongeren met SOLK? Wat gebeurt er allemaal in je leven?
  • Hoe kunnen we hier op een andere manier naar kijken?
  • Wat de rol is van het kind en gezin, maar vooral ook jouw rol als (zorg)professional?
  • Hoe kunnen we onbegrepen pijn of onverklaarbare klachten voorkomen?
  • Wat mag of moet er veranderen in curatieve of preventieve zin?
Her webinar is gericht op zorgprofessionals (artsen, specialisten, behandelaars, verpleegkundigen, psychologen, et cetera) en andere betrokkenen bij de gezondheid van jeugd (onderwijs, welzijn, gezin, sport, overheid). De uitzending is ook uitstekend geschikt voor jongeren en ouders zelf.
 
De (live) uitzending vindt plaats op dinsdag 7 juli 2020, 14.00-15.00 uur. Deelname is gratis. Aanmelden kan hier: https://www.allesisgezondheid.nl/evenementen/webinar-jongeren-met-onbegrepen-lichamelijke-klachten-solk/
 
Dit webinar markeert tevens livegang van www.ziemijnu.nl. Hierin vragen de samenwerkende partijen om (maatschappelijk) bewustzijn voor de SOLK problematiek en bieden we handreikingen om kinderen en jongeren op een andere manier te benaderen en behandelen.
 
Door: Nationale Zorggids