Een praktische cursus voor belangenbehartigers over beschut werk

Bij de invoering van de Participatiewet in 2015 sloot de sociale werkvoorziening. Een belangrijke voorziening voor mensen met een handicap. Er zouden in plaats daarvan beschutte werkplekken komen, maar daar zijn er nog steeds veel te weinig van. Ieder(in) en PGOsupport organiseren een praktische cursus over dit onderwerp. Zodat er met hulp van lokale belangenbehartigers meer beschutte werkplekken komen. Dat meldt Ieder(in). 

Ieder(in) en PGOsupport organiseren een praktische cursus over beschut werk. Zowel ervaren als startende belangenbehartigers zijn welkom. Voorkennis van beschut werk is niet nodig. We praten je bij tijdens de bijeenkomsten!

Waarom een cursus over beschut werk?

Bij de invoering van de Participatiewet in 2015 sloot ook de sociale werkvoorziening. Er is toen besloten beschutte werkplekken te maken, maar de doelstellingen lopen al jaren achter. Het gevolg is dat in veel gemeenten mensen met een handicap veel te lang moeten wachten op een werkplek. "Door deze cursus aan te bieden aan lokale belangenbehartigers, willen we dat dit onderwerp bovenaan de lokale politieke agenda komt te staan. En er meer beschutte werkplekken komen."

En tegelijkertijd leer je van alles over je gemeente, samenwerkingspartners, de mogelijkheden die je hebt om te beïnvloeden en hoe je dat het beste doet.

Wat kun je verwachten?

Tijdens de bijeenkomsten verdiepen de deelnemers zich in de Participatiewet en de regeling ‘beschut werk’:
• Waar gaat de Participatiewet precies over?
• Wat is beschut werk en hoe is dat in jouw gemeente geregeld?
• Wie is er verantwoordelijk voor de Participatiewet binnen een gemeente? En wat is de rol van de organisatie in jouw gemeente die deze wet uitvoert?
• Hoe staat het met de bestaanszekerheid van mensen in beschut werk?

Opzet van de cursus

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst, de kick off, is een fysieke bijeenkomst. De andere bijeenkomsten vinden online plaats. Tussen de bijeenkomsten in krijg je huiswerkopdrachten om dat wat je geleerd hebt, in de praktijk te brengen. We gaan vooral concreet aan de slag, aan de hand van de situatie in jouw gemeente.

Klik hier voor meer praktische informatie. Aanmelden kan via deze link.

Door: Nationale Zorggids