Meer samenwerking tussen gehandicaptenzorg en ggz nodig

Mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen worden vaak ineffectief behandeld. Een betere samenwerking tussen de gehandicaptenzorg en de ggz zou hier verandering in kunnen brengen. Dat meldt Vilans.

Ongeveer 1,1 miljoen Nederlanders hebben een laag IQ. Het gaat om mensen met een IQ tussen 50 en 70 en tussen 70 en 85. Volgens Frank Bluiminck, oud-voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), valt vooral de laatste groep buiten wal en schip. Zij worden niet of nauwelijks opgemerkt door zorgverleners.

Klachten

In een deel van de gevallen worden deze mensen doorverwezen naar de gehandicaptenzorg, maar worden hun psychische problemen niet behandeld. Er zou genoeg kennis zijn over psychische problemen bij mensen met een verstandelijke beperking, maar deze is versnipperd en lastig te vinden. “Bovendien betreft het vooral kennis over mensen met een licht verstandelijke beperking”, constateren Vilans-onderzoekers Béatrice Dijcks en Nathalie Stolwijk. “Er ontbreekt nog kennis over het herkennen en vaststellen van psychische problemen bij mensen met matige tot (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen en wat daarvoor nodig is aan begeleiding en behandeling. Het kennisoverzicht kan dienen als bron voor programmering en/of uitvoering van toekomstig onderzoek.”

Door: Nationale Zorggids