Manifest voor stilteruimtes voor studenten met beperking

Op 4 juli 2023 overhandigden studenten- en scholierenorganisaties samen met belangenorganisatie Ieder(in) een manifest aan de Vaste Kamercommissie van onderwijs. Daarin vragen ze de politiek o stilteruimtes binnen onderwijsinstellingen mogelijk te maken. Deze stilteruimtes zijn vooral voor neurodivergente studenten (met bijvoorbeeld autisme), religieuze studenten en studenten met een beperking of chronische aandoening van groot belang. Dit meldt Ieder(in). 

Scholieren en studenten brengen veel tijd door in hun schoolgebouw. Deels in de les of college, maar ook voor zelfstudie, overleg en samenwerking met medestudenten. Het is belangrijk dat alle studenten zich welkom voelen op school en daarom zijn stilte- of rustruimtes voor een grote groep studenten een voorwaarde om mee te kunnen doen. Dit geldt onder meer voor neurodivergente studenten met bijvoorbeeld autisme of adhd, voor religieuze studenten en studenten met een beperking of chronische ziekte.

Gebrek aan rustige plekken

Uit een meedenksessie voor neurodivergente studenten blijkt dat er nu een groot gebrek is aan stilteruimtes. Studenten hebben behoefte aan een stille plek om te studeren, eten of even vrij te zijn van prikkels. Ook studenten met een energiebeperking of (chronische) pijnklachten hebben veel baat bij een plek op school om tot rust te komen. De mogelijkheid om zo’n ruimte af te kunnen sluiten is daarbij van belang, zodat studenten niet gestoord worden en voldoende privacy hebben. Ook een wastafel is nodig, voor onder meer religieuze wassing en voor het hygiënisch toedienen van medicatie.

Manifest stilteruimtes

Op 4 juli bood Ieder(in) samen met LSVb, ISO, JOBmbo, LAKS, STIP en MSA het manifest aan.