Normal_normal_papierwinkel_stapel_artikelen_werk_bureaucratie

Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) ontvangt vanuit de achterban 'zorgwekkende geluiden' over het verloop van het inkoopproces Jeugdhulp voor 2015. Sinds het inkooptraject voor Jeugdhulp van start is gegaan wordt het proces door zorgaanbieders als ondoorzichtig ervaren. Dat meldt het NIP.

Er komen veel klachten binnen over de rigiditeit van het beleid. In sommige gemeenten voelen zorgaanbieders zich overvallen door de veelheid aan documenten die ze in korte tijd aan moeten leveren. In veel gemeenten blijkt de inkoopprocedure niet helder en is het onduidelijk welke specifieke inzet van professionals nodig is. Het is dan simpelweg niet duidelijk wat de gemeente precies wil inkopen.

Gemeenten zijn opdrachtgever en budgettair eindverantwoordelijk voor de inkoop van de jeugdhulp vanaf 1 januari 2015. In de aanloop en voorbereiding op het nieuwe beleid hebben verzekeraars een adviserende rol gespeeld. Het NIP zegt zich ervan bewust te zijn dat gemeenten te maken hebben met een taakverzwaring. Problemen door tijdgebrek of complexiteit van het bestuurlijk proces mogen echter niet in de weg staan van de kwaliteit van het inkoopproces of er de oorzaak van zijn dat in 2015 goed gekwalificeerde zorgaanbieders niet zijn ingekocht.

Het NIP hoopt dat gemeenten en regio’s gebruik zullen maken van het ondersteuningsaanbod van de VNG en VWS of mogelijk zelf de werklast verlagen door eventuele inzet van externe adviseurs.  Het NIP heeft in elk geval contact gezocht met desbetreffende gemeenten om te spreken over de gesignaleerde knelpunten.

© Nationale Zorggids