Normal_verward

GGZ-hulpdiensten zien een toename van verwarde mensen en constateren dat zij vaak niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dat zeggen zorgprofessionals uit de praktijk in een hoorzitting met de Tweede Kamer. Dat meldt Gemeente.nu. 

De professionals vinden dat de politiek en zorgverzekeraars niet door hebben hoe groot het probleem is en hoe belangrijk het is dat er een snelle oplossing komt. Volgens Ardan Miedema, psychiater bij de GGD Amsterdam, is het aantal verwarde mensen waar de politie mee te maken heeft in tien jaar verdubbeld. Ook voorzieningen in de nachtopvang, die niet zijn bedoeld voor mensen met psychische klachten, zien een toename van 43 procent. Henk van Dijk, voorzitter landelijk platform politie en GGZ, zegt dat zeventig procent van de verwarde mensen die de politie oppakt in de cel belandt. Volgens hem zou er geen plek zijn bij GGZ-aanbieders.

Zorgverzekeraars en GGZ-aanbieders hebben met het ministerie van Volksgezondheid afgesproken dat in 2020 het aantal bedden met een derde is verminderd. GGZ-patiënten moeten deel uitmaken van de samenleving en thuis zorg krijgen die ze nodig hebben. Het Trimbos-instituut concludeerde echter dat de afbouw van het aantal bedden sneller gaat dan gepland. Dat er nu chaos heerst, komt volgens Sjef Czyzewski van Antes Rotterdam door de transitie van langdurige zorg naar gemeenten. “In de AWBZ viel de noodopvang onder één budgettair kader, waardoor er improvisatieruimte was om het goed te regelen”, zegt hij. Volgens hem moet minister Schippers met een oplossing komen, zodat het zorgstelsel voor psychische patiënten weer goed gaat werken.

© Nationale Zorggids