Normal_pesten235345

In 2016 gaat de Inspectie SZW controleren of werkgevers genoeg doen aan het voorkomen van psychische klachten bij werknemers. Enkele speerpunten van de inspectie worden het aanpakken van pesten op de werkvloer, agressie en te hoge werkdruk. Dat is te lezen in het Jaarplan 2016 van de inspectie. Het plan is aangeboden aan de Tweede Kamer.

De inspectie schaart zaken als werkdruk en discriminatie onder de noemer psycho-sociale arbeidsbelasting. Meer dan een derde deel van het ziekteverzuim heeft hiermee te maken. Alleen al met werkdruk en werkstress zijn jaarlijks 6 miljoen verzuimdagen gemoeid. In 2016 controleert de inspectie of werkgevers genoeg doen aan het voorkomen van psychische klachten bij werknemers. Zij richt zich vooral op hardnekkige overtreders. De inspecteurs laten niet los tot een overtreding is opgelost en sprake is van structurele zorg voor goede werkomstandigheden; dit gebeurt overigens ook bij andere inspectie-onderwerpen.
 
Een nieuwe taak is volgend jaar intensief toezicht op naleving van cao’s. Werkgevers en werknemers kunnen de inspectie vragen te onderzoeken of bedrijven wel volgens de cao betalen. Met de resultaten in de hand kunnen vakbonden of werknemers naar de rechter stappen om naleving af te dwingen. Voor 2016 zijn 45 van zulke onderzoeken gepland.
 
In de bouw let de inspectie vooral op valgevaar, kankerverwekkende stoffen en arbeidsuitbuiting. Bij bedrijven die werken met verontreinigde grond gaat intensief gecontroleerd worden: zijn werknemers goed beschermd?
 
© Nationale Zorggids