Normal_bureaucratie_mappen_dossiers_papierwerk

Sinds 1 januari werken ggz-instelling Arkin en zorgverzekeraar Zilveren Kruis samen aan het terugdringen van registraties zodat medewerkers meer tijd hebben voor de cliënt. De verwachting was dat per ambulante behandelaar 45 minuten per dag meer tijd beschikbaar zou komen. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat er per medewerker 51 minuten meer tijd is voor de cliënt. Dit meldt NOS. 

Een groep medewerkers hoeft nu alleen nog maar te registeren wat van belang is voor de behandeling van de cliënt. Voorheen ging er in de registratie alleen al 20 minuten zitten, bijvoorbeeld als hulpverleners de huisarts van een cliënt niet konden bereiken.

Minder werkdruk, meer werkplezier

Het personeel bij Arkin ervaart minder werkdruk en meer werkplezier. Er is veel minder ziekteverzuim binnen de organisaties en medewerkers zijn meer geneigd om hun baan er te behouden in plaats van op te zeggen. Wat de verminderde registratiedruk met de wachtlijsten en cliënten doet, is nog niet bekend. De verwachtingen zijn positief.

Meer tijd voor afstemming met netwerk

“Al was het alleen maar omdat ze minder te maken krijgen met wisselingen van behandelaren. Die wisselingen zijn voor cliënten altijd erg vervelend. Onze medewerkers zeggen dat ze in de nieuwe werkwijze vooral meer tijd hebben voor overleg en afstemming met het netwerk rond de cliënt”, zegt bestuurder Dick Veluwenkamp van Arkin. Hij doelt hiermee niet alleen op familie, maar ook op schuldhulpverlening en bijvoorbeeld de woningcorporatie. Arkin behandelt een lastig doelgroep: veelal mensen met een psychiatrische aandoening of zware verslaving.

Nieuwe overeenkomst met Zilveren Kruis

Nog niet alle ambulante teams van Arkin werken met de nieuwe registratiemethode. Om dit mogelijk te maken heeft de instelling een nieuwe overeenkomst getekend met Zilveren Kruis. Zonder een overeenkomst mogen verzekeraars behandeltijd zonder minutenregistratie niet vergoeden. 

Door: Nationale Zorggids