Niet-werkenden ongezonder dan werkenden

Mensen met betaald werk voelen zich in het algemeen gezonder dan mensen zonder werk. 90 procent van de mensen die werken, beoordeelt de gezondheid als goed of uitstekend. Bij mensen zonder werk is dit 76 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS over de periode 2007-2017, bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit meldt CBS.

De onderzoekers wilden met het onderzoek beoordelen of mensen die minder gezond zijn moeilijker werk kunnen krijgen. Ook wilden ze weten of wel of niet werken de ervaren gezondheid beïnvloedt. De onderzoekers gebruikten hiervoor gegevens van LifeLines, een langlopend gezondheidsonderzoek onder inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe. Dit combineerden zij met data van het CBS over de positie van deze mensen op de arbeidsmarkt. In totaal zijn gegevens van 112.000 mensen in de leeftijdsgroep van 20 tot 65 jaar onderzocht, over een periode van twee tot tien jaar. 

Gezonde niet-werkenden vinden vaker werk

Uit het onderzoek bleek dat ruim 40 procent van de niet-werkenden, die hun gezondheid as uitstekend beoordeelden, in de onderzochte periode betaald werk vond. Anders was dit voor mensen zonder werk die hun gezondheid als slecht beschouwden: slecht 7 procent van hen vond werk. 

Gezonde werkenden verliezen minder vaak werk

Er is een verschil te zien in het verlies van werk tussen mensen met een vaste baan en mensen met flexibel werk. 6 procent van de mensen met een vaste baan had aan het einde van de onderzochte periode geen werk. Van degenen met een flexibele baan was dit meer: 15 procent was aan het einde van de periode niet meer werkzaam. De gezondheid van deze personen speelde hierbij een rol: gezondere mensen kwamen minder vaak zonder werk te zitten.

Mensen zonder werk gaan vaker achteruit in gezondheid 

Personen zonder werk ervaren vaker een achteruitgang in gezondheid dan mensen met werk. Van de niet-werkenden die aanvankelijk hun gezondheid als ‘heel goed’ of ‘uitstekend’ bestempelden, meldde 60 procent in de onderzochte periode een verslechtering. Bij de werkende mensen lag dit percentage op 55.

Mensen met flexibel contract niet ongezonder dan mensen met vast contract

Het CBS vond geen aanwijzingen dat mensen met een flexibel contract ongezonder zijn dan mensen met een vast contract. Wel hebben flexwerkers een hoger risico op werkloosheid in vergelijking met werknemers met een vast contract. Omdat werkloosheid kan leiden tot een mindere gezondheid, kan flexibel werk de gezondheid indirect wel beinvloeden.

Door: Nationale Zorggids