Extra hulp dak- en thuislozen, terugdringen suïcides & versterking jeugdzorg

Het kabinet heeft voor het terugdringen van dakloosheid 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021. Dit bedrag is vooral bedoeld voor het beschikbaar stellen van extra woonplekken met begeleiding voor dak- en thuislozen. Gelijktijdig zet het kabinet in op het voorkomen van dakloosheid en kortdurende opvang in één- of tweepersoonskamers. Vanaf 2021 is 4,8 miljoen euro extra per jaar beschikbaar om aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen terug te dringen. Dit meldt Rijksoverheid. 

In 2022 ontvangen gemeenten 300 miljoen euro extra voor de jeugdzorg. Hiermee verlengt het kabinet de tijdelijke extra middelen die gemeenten in de periode 2019 – 2021 hebben ontvangen als compensatie voor de extra groei in de jeugdzorg. Met dit extra bedrag hebben gemeenten tijdig helderheid over hun budget voor 2022.

Wetsvoorstel voor betere organisatie jeugdzorg

Daarnaast werkt het kabinet aan een verbeterde organisatie van de jeugdzorg en komt met een wetsvoorstel daarvoor. Speciale aandacht is er voor de zorg voor de groep kinderen en jongeren met meervoudige en complexe problematiek. Hiervoor worden acht bovenregionale expertisecentra opgericht. Vanaf 2021 is er structureel 26 miljoen euro beschikbaar voor deze centra.

Door: Nationale Zorggids