Normal_pexels-edward-eyer-667986

Het Trimbos-instituut heeft voor bedrijven een gratis handreiking, format en infographic ontwikkeld, zodat zij een passend Alcohol, Drugs en Medicijnbeleid (ADM-beleid) kunnen opstellen. Bedrijven kunnen met dit beleid de veiligheid en gezondheid van medewerkers zo goed mogelijk waarborgen, vóór, tijdens en na werk en kunnen ze onderling afspraken maken. Dit meldt Trimbos.

Volgens het Trimbos-instituut zet een goed ADM-beleid in op preventie en zorg. Dat betekent dat problemen door drugs, alcohol en medicijnen voorkomen worden en dat medewerkers goede zorg krijgen als zij dat nodig hebben. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te zorgen voor een gezonde en veilige werkvloer. 

Door: Nationale Zorggids