Normal_palliatief

Goede voorlichting over euthanasie kan ervoor zorgen dat de geografische verschillen in de uitvoering van euthanasie in Nederland verder afnemen. Het mag volgens de NVVE niet zo zijn dat mensen met een euthanasiewens moeilijk in hun eigen regio terechtkunnen. Hierin ligt een taak weggelegd voor de overheid en artsen. De vereniging is blij met de gedetailleerd gegevens uit het onderzoek van het Radboudumc en de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. Deze stellen de NVVE namelijk in staat de voorlichtingsactiviteiten per regio uit te breiden, aldus de organisatie dat opkomt voor de rechten van mensen met een euthanasiewens. 

Uit onderzoek blijkt dat er grote geografische verschillen zijn in de uitvoering van euthanasie in Nederland. In sommige gemeenten komt euthanasie tot zeven keer vaker voor dan in andere gemeente. Er komt echter niet helder naar voren waardoor de onderlinge verschillen zo groot zijn.

Vaker aangeboden

De onderzoekers vragen zich onder meer af of in sommige regio’s door artsen vaker euthanasie wordt aangeboden. Volgens de NVVE is er geen sprake van actief aanbieden; eerder is de bereidheid onder huisartsen om euthanasie te verlenen in sommige regio’s groter dan elders. De NVVE zegt uit ervaring te weten dat zowel de bereidheid onder huisartsen als de wens onder patiënten groter is in stedelijke gebieden en dan met name in het westen van het land.

Ook hebben de onderzoekers vastgesteld dat er de laatste jaren sprake is van een toename in gebieden waar euthanasie tot nu toe weinig werd verleend. Dit komt mogelijk door een toegenomen bereidheid van artsen in deze regio’s.

Door: Nationale Zorggids