Logo_logo_igz

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op Ascensio Zorg in Hilversum opgeheven. De zorginstelling voor jongeren met een licht verstandelijke beperking heeft de veiligheid en de kwaliteit van zorg structureel verbeterd waardoor aanvullende controle niet langer nodig wordt geacht.

De IGZ heeft Ascensio Zorg de laatste twee jaar nauwlettend gevolgd. Aanleiding voor het toezicht waren meldingen en signalen uit de media over onverantwoorde en onveilige zorg aan kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en moeders met kleine kinderen. Bij een aantal cliënten werd geconstateerd dat er geen ondersteuningsplan was. Woningen zagen er onverzorgd uit en er waren risico’s bij medicatiegebruik. Ook werden er structureel te weinig medewerkers ingezet die in enkele gevallen niet beschikten over de juiste deskundigheid.

Uit het inspectieonderzoek van 25 juni 2013 blijkt dat Ascensio Zorg de meeste (zeer) hoge risico’s heeft teruggebracht tot matige risico’s. De basale zorgprocessen en bedrijfsprocessen zijn sterk verbeterd. Wel is de IGZ van oordeel dat de cliëntgerichtheid nog voor verbetering vatbaar is. De IGZ blijft Ascensio Zorg nauwlettend volgen.

© Nationale Zorggids