Normal_euro_geld_betalen_consument

De voorbereidingen van zorginstellingen op de aankomende wijzigingen in het zorgstelsel lijken te stagneren. Dat concluderen onderzoekers van BDO Accountants en Adviseurs die een enquête uitvoerden onder 248 zorginstellingen. Veertig procent van de instellingen geeft aan niet klaar te zijn voor de transities in de zorgsector. Dat meldt BDO.

Nederlandse zorginstellingen hebben op dit moment te maken met omvangrijke wijzigingen in het stelsel, zoals de overgang naar prestatiebekostiging en de aanstaande overheveling naar andere financiers (gemeenten). Deze transitie is vooral voor de grotere, complexere instellingen zo ingrijpend dat ze moeite hebben om de interne organisatie op orde te krijgen. Voorzitter van de BDO Branchegroep Zorg Chris van den Haak: 'Zorginstellingen hadden voor de bekostiging van hun activiteiten tot op heden met hooguit een paar belanghebbenden te maken. Dit is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Sommige instellingen krijgen te maken met een vertienvoudiging van het aantal contractpartners. Dit vergt een totaal andere marktbenadering en daar moet je beleid voor maken. Uit ons onderzoek blijkt dat het hier bij veel instellingen nog aan schort.'

BDO voerde dit jaar voor de derde keer gericht onderzoek uit naar de voortschrijdende marktwerking en de transitievoorbereidingen door de instellingen zelf. Hoewel de instellingen zelf erg positief zijn over met name de voortgang van ‘interne activiteiten’, zoals de degelijkheid van processen en informatievoorziening en het huishoudboekje, ziet BDO nog wel punten van zorg. BDO-partner Mike Tagage: 'Wat ons wel zorgen baart, is dat de instellingen juist over een aantal met name lastige thema’s zoals IT en informatievoorziening heel positief zijn. Het gevaar van onderschatting van de impact van de transities is hier aanwezig. Uit gesprekken in de sector blijkt namelijk dat er nog grote aanpassingen in IT systemen noodzakelijk zijn.'

BDO vergeleek de voorbereiding op de transitie per subsector. Wat opvalt is dat vooral de Eerstelijnszorg op alle vlakken nog behoorlijk wat slagen moet maken om klaar te zijn voor de transitie. De sectoren AWBZ en GGZ zijn over het algemeen goed voorbereid op de transitie. Volgens BDO laat de Jeugdzorgsector duidelijk zien dat zij van alle subsectoren het afgelopen jaar het meest bezig is geweest met de transitie.

Alle resultaten en aanvullende informatie staan in het onderzoeksrapport dat via www.bdo.nl/transitierapport is te downloaden.

© Nationale Zorggids