Logo_korrelatie

Onlangs werd bekend dat het aantal meldingen van ouderenmishandeling in 2013 met 66 procent is gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De toename van het aantal senioren dat mishandeld wordt lijkt niet op zichzelf te staan: ook het aantal ouders van puberkinderen dat met geweld bedreigd wordt neemt toe. Hulpverleners van de stichting Korrelatie maken zich zorgen over het toenemend aantal meldingen van 'oudermishandeling'.

Bij Korrelatie komen soms heftige persoonlijke verhalen binnen van ouders die met verbaal en fysiek geweld bedreigd worden door hun kind. Zij zijn soms doodsbang voor hun agressieve puber of jongvolwassene en zijn dringend op zoek naar hulp.

De oorzaken van oudermishandeling lopen uiteen, maar komen vaak in combinatie met elkaar voor. Door de financiële crisis zijn jongeren langer werkloos en blijven zij vaak langer thuis wonen. Hierdoor ontstaan frustraties en ergernissen en neemt het risico op verslaving of ander probleemgedrag toe. Daarnaast worden vanwege bezuinigingen steeds meer voorzieningen en dagbestedingen geschrapt voor jongeren met psychische problemen als autisme, schizofrenie en de bipolaire stoornis. Ouders zijn hierdoor genoodzaakt om niet alleen de fysieke, maar ook de psychische verzorging van hun kind op zich te nemen.

Volgens Jean-Pierre van de Ven, psycholoog bij Korrelatie, zoeken ouders niet gemakkelijk hulp. 'Het is helaas niet bekend hoeveel ouders door hun kind mishandeld worden. Veel ouders schamen zich namelijk enorm om ervoor uit te komen. Ze hebben het idee dat ze hun kind verraden en niet genoeg van hem of haar houden als ze anderen om hulp vragen. Als het qua geweld uit de hand loopt en ze in andere gevallen wél de politie zouden bellen, doen ze dat in de meeste gevallen niet als de ‘agressor’ hun eigen kind is. Niet alleen ouders voelen zich overigens machteloos, maar ook hun kind ervaart vaak machteloze gevoelens bij zijn of haar gedrag.'

De hulpverleners van Korrelatie luisteren naar de ouders en zoeken samen met hen naar een oplossing. Van de Ven: 'Hulp zoeken bij agressie en mishandeling is altijd belangrijk. Soms is het leren stellen van grenzen al genoeg. Ouders hebben dan bijvoorbeeld veel aan een weerbaarheids- of assertiviteitstraining. Ook gezinstherapie kan negatieve gedragspatronen doorbreken. Als kinderen hun ouders lichamelijk geweld aandoen, adviseert Korrelatie die ouders om de politie of de crisisdienst van Bureau Jeugdzorg te bellen.'

Mensen die door hun kind worden mishandeld of mensen die vermoeden dat iemand in hun omgeving het slachtoffer is van oudermishandeling of andere vormen van geweld, doen er goed aan om hulp te zoeken. De hulplijn van Korrelatie (0900-1450) is te bereiken op werkdagen van 9:00 uur tot 18.00 uur en kost 15 cent per minuut. Mailen of chatten is mogelijk via www.korrelatie.nl.

© Nationale Zorggids