Normal_handtekening_contract

Deze week zijn verschillende overeenkomsten gesloten tussen de regiogemeenten Amsterdam Amstelland, Zaanstreek Waterland en twee zorgleveranciers voor de inkoop van jeugdhulp in 2015. Beide regio’s sloten een contract met Virenze, een instelling die geestelijke gezondheidszorg biedt aan met name jonge kinderen.

Zaanstreek Waterland contracteerde ook de William Schrikker Groep, een landelijk opererende gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. De Willem Schrikker Groep en Virenze zijn daarmee de eerste instellingen in Nederland die een contract hebben getekend vooruitlopend op de nieuwe jeugdwet.

De gemeenten uit regio Amsterdam hebben nog wel hun twijfels over de financiële haalbaarheid bij de uitvoering van de nieuwe jeugdwet. De offertes van een groot aantal instellingen blijken fors hoger uit te vallen dan de vergoeding die de gemeenten van het rijk ontvangen. De gemeenten stuurden hierover een gezamenlijke brandbrief richting staatssecretarissen Van Rijn en Teeven. Ook de Zorgautoriteit Jeugd is hierover ingelicht. Nader onderzoek is nodig om te bepalen hoe realistisch cijfers en offertes zijn. De gewenste ingangsdatum van de contracten – 1 augustus 2014 – wordt daarom niet gehaald.

De gemeenten zijn verplicht om uiterlijk 1 augustus meer duidelijkheid over het beschikbaar budget per instelling te geven. De meeste instellingen hebben die duidelijkheid intussen gekregen. Alleen voor instellingen in de AWBZ-sector bleek dit niet mogelijk. Met deze instellingen praten de gemeenten na de zomer verder.

© Nationale Zorggids