Logo_logo_college_voor_de_rechten_van_de_mens

Het selecteren op leeftijd bij het werven van sollicitanten is in Nederland niet toegestaan. Op deze regel bestaat een uitzondering wanneer het op leeftijd selecteren gebaseerd is op overheidsbeleid met een wettelijke basis. Een voorbeeld hiervan is het kabinetsbeleid Aanpak Jeugdwerkloosheid. Dit beleid maakt het voor bedrijven mogelijk om specifiek jongeren van 18 tot 27 jaar te werven. Wel moeten zij het beleid als reden in de advertentie vermelden. Dat meldt het College voor de Rechten van de Mens.

Het College kreeg deze kwestie voorgelegd door een tuincentrum, die een baan in het restaurant aanbood voor een jong persoon tussen 18 en 27 jaar. In de vacature stond vermeld dat het om een baan gaat in het kader van het kabinetsbeleid Aanpak Jeugdwerkloosheid. Het tuincentrum wilde weten of deze vorm van leeftijdsdiscriminatie is toegestaan.

Wanneer een organisatie in een personeelsadvertentie melding maakt van een leeftijdsgrens is er in de regel sprake van discriminatie op basis van leeftijd. Leeftijdsgrenzen zijn alleen toegestaan als de overheid werkgelegenheids- of arbeidsmarktbeleid voert om bepaalde leeftijdsgroepen aan het werk te helpen. Dit beleid moet wel een wettelijke basis hebben. Het kabinetsbeleid Aanpak Jeugdwerkloosheid is gebaseerd op de Rijksbegroting 2014, Begrotingswet XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het College komt daarom tot de conclusie dat het tuincentrum zich op dit kabinetsbeleid mag beroepen en zich niet schuldig heeft gemaakt aan discriminatie.

© Nationale Zorggids