Normal_normal_martin_van_rijn_vws

Ondanks het rapport van het CBS over het stijgende aantal crisissituaties in de jeugdzorg en de zorgen van Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer over de lange wachttijden, stelt demissionair staatssecretaris Van Rijn dat de zorg aan kwetsbare kinderen de afgelopen tijd niet is verslechterd. Dat meldt Zorgvisie. 

“De decentralisatie van de jeugdhulp is een majeure operatie die tijd nodig heeft om tot zijn recht te komen. De jeugdhulp is zeer divers van aard en varieert van licht tot zwaar. Hetzelfde geldt voor de problematiek”, schrijft Van Rijn in een antwoord op kritische Kamervragen van SP-Kamerleden Renske Leijten en Henk van Gerven.

De demissionair staatssecretaris benadrukt hoe belangrijk hij het vindt dat er in Nederland goede jeugdzorg is. Waar mogelijk heeft hij dan ook maatregelen genomen om de kwaliteit te verbeteren of in stand te houden.

Hoewel in rapporten staat aangegeven dat het aantal crisisplaatsen onder jongeren is toegenomen, vindt Van Rijn het nog te vroeg om hier iets over te zeggen, met name omdat de term crisisplaatsing nog geen eenduidige betekenis heeft. Volgens hem gebruiken organisaties het woord in verschillende situaties, waardoor het lastig is om hier een oordeel aan te vellen en er iets aan te doen. Hij schrijft dat er hiernaar onderzoek plaatsvindt.

“De transformatie begint op gang te komen. Het is niet realistisch te veronderstellen dat een majeure operatie als de decentralisatie van de Jeugdwet binnen een tijdsbestek van twee jaar volledig tot zijn recht komt”, concludeert Van Rijn.

Door: Redactie Nationale Zorggids