Normal_maxima__koningin__portret

Koningin Máxima bracht donderdagmiddag 18 mei 2017 een werkbezoek aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Zij bezocht de researchafdeling van het centrum en kreeg onder andere presentaties over de nieuwste technieken om kinderkanker in de toekomst beter te kunnen behandelen. Dat meldt het Koninklijk Huis. 

Research is nodig om de missie van het Prinses Máxima Centrum te realiseren: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. De concentratie van alle research én de integratie van research met zorg voor kinderen met kanker in het centrum, moet gaan zorgen voor doorbraken in de behandeling en uiteindelijk meer genezing van kinderen met minder late effecten.
 
Koningin Máxima startte het werkbezoek met een rondetafelgesprek onder leiding van mevrouw Monissen, bestuursvoorzitter van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Er werd onder andere gesproken over de stand van zaken van de ontwikkeling van het centrum en de concentratie en integratie van zorg en research binnen het centrum.

Aansluitend volgde een rondleiding door de verschillende onderzoeksruimten en laboratoria onder begeleiding van de heer Clevers, wetenschappelijk directeur van het centrum. Koningin Máxima kreeg een presentatie over organoids en 3D imaging.

Organoids zijn in het lab opgekweekte tumorweefsels op basis van kankerweefsel van de patiënt. Met behulp van organoids kan in de toekomst vooraf precies bepaald worden welke behandeling het meest effectief is. Dit leidt tot betere resultaten, minder bijwerkingen en minder late effecten voor het kind. Met 3D beeldvormingstechniek kan kanker beter worden gevisualiseerd. Hierdoor kunnen chirurgen tumoren bij kinderen beter verwijderen in de toekomst.
 
Het bezoek werd afgesloten met een gesprek met vertegenwoordigers van onder andere de kinderadviesraad, de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK), de cliëntenraad, artsen en onderzoekers verbonden aan het centrum. 

Door: Redactie Nationale Zorggids