Normal_tiener__jeugd__jeugdzorg__kind__wachten

Kinderen uit migrantengezinnen maken minder vaak gebruik van jeugdzorg dan kinderen uit autochtone gezinnen. Dit meldt het Kennisplatform Integratie & Samenleving in een rapport. Wijkteams hebben niet genoeg bezetting om zelf actief te zoeken naar de gezinnen die hulp nodig hebben en gemeenten hebben te weinig aandacht voor migrantengezinnen nu het doelgroepenbeleid is afgeschaft door kabinet Rutte I. Dit meldt Trouw. 

Uit het rapport blijkt dat jonge meiden met een Turkse achtergrond vaker een zelfmoordpoging doen en meer antidepressiva gebruiken. Toch maken zij minder gebruik van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en ontvangen zij weinig hulp vanuit jeugdzorg of een wijkteam. Antilliaanse gezinnen maken juist wel veel gebruik van instanties en zij gaan vaker met hun kind naar de huisarts. Echter is deze groep oververtegenwoordigd bij de jeugdreclassering en jeugdbescherming.

Hulpverleners komen nu niet genoeg toe aan het bereiken van de risicogroepen, stelt onderzoekers Hans Bellaart. “Ze hebben net de organisatie op orde, het is al lastig om bestaande cliënten zonder wachttijd te helpen. Dat stimuleert niet om moeilijk bereikbare groepen op te sporen.” Huisartsen en scholen zijn vaak al wel op de hoogte van problemen binnen gezinnen, maar het Openbaar Ministerie en de jeugdreclassering vinden het verbazingwekkend dat er niet eerder hulp werd ingeschakeld voordat het escaleerde.

Het combineren van psychologische hulp met opvoedadviezen blijkt bij het jeugdteam in het Zaanse Poelenburg goed te werken. Ook kan meer worden ingezet op een ‘cultuursensitieve’ aanpak waarbij ouders bijvoorbeeld in hun moedertaal met een hulpverlener kunnen spreken.

Het afschaffen van het doelgroepenbeleid moest er voor zorgen dat mensen als individu worden gezien en niet als onderdeel van een bepaalde doelgroep. Hierdoor hebben gemeenten echter hun aandacht voor specifieke groepen verloren die juist gebaat zouden zijn bij wijkteams en jeugdzorg. Van alle jongeren onder de 20 jaar heeft bijna een kwart een migratieachtergrond. Deze groep jongeren groeit zes keer zo vaak op in armoede.

Door: Redactie Nationale Zorggids