Normal_kinderen__les__hulp__juf__lerares__onderwijzer__docent__leerlingen__po__vo

Nederlandse jongeren zijn nog steeds gelukkig en blij met hun sociale relaties. Maar er zijn ook zorgelijke ontwikkelingen. Zo ervaren ze steeds meer druk door schoolwerk, gebruiken ze minder vaak een condoom en 15- en 16-jarigen drinken nog altijd veel. Dit meldt Trimbos Instituut.

Sinds 2001 is de druk die leerlingen door schoolwerk ervaren meer dan verdubbeld: ervoer in 2001 16 procent van de middelbare scholieren druk door schoolwerk, in 2017 geldt dit voor ruim 35 procent. Vooral tussen 2013 en 2017 is deze stijging aanzienlijk. Toch is er geen toename in psychische problemen in de laatste vier jaar. Mogelijk komt dat omdat jongeren nog positiever zijn geworden over hun relatie met hun ouders en zij minder gepest worden op school.

Minder condoomgebruik

De onderzoekers bestudeerden ook wanneer de Nederlandse jeugd start met seks. Tussen 2013 en 2017 is het percentage jongeren onder de 17 jaar dat ooit seks heeft gehad niet veranderd, dat ligt nu op ongeveer 10 procent. Ten opzichte van 2001 is dit wél een halvering. Het condoomgebruik onder seksueel actieve jongeren is sterk afgenomen, van ruim 80 procent in 2009 naar 55 procent in 2017.

Drinken en roken

Tussen 2013 en 2017 is er nagenoeg geen verandering in het percentage jongeren dat drinkt: nog steeds heeft 40 procent van de 15-jarigen en 50 procent van de 16-jarigen in de laatste maand gedronken. Ruim 70 procent van deze alcoholgebruikers drinkt op één gelegenheid minstens vijf glazen alcohol. Jongeren zijn wel minder gaan roken tussen 2013 en 2017. In 2017 had 17 procent ooit gerookt, rookte 8 procent in de afgelopen maand en 2 procent rookte dagelijks.

Hele dag op sociale media

In het huidige rapport wordt voor het eerst uitgebreid aandacht besteed aan het gebruik van social media van Nederlandse jongeren. Meer dan 30 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft gedurende de hele dag contact met anderen op social media. Bij 7 procent van deze leerlingen is sprake van problematisch social mediagebruik. Zowel het veelvuldig als problematisch gebruik van social media komt vaker voor bij meisjes dan bij jongens.

Door: Redactie Nationale Zorggids