Logo_logo_logo_veilig_thuis

Het verscherpte toezicht op Veilig Thuis Noord-Holland Noord is opgeheven. De organisatie heeft volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voldoende verbeterd. Bovendien heeft de IGJ er voldoende vertrouwen in dat deze Veilig Thuis-locatie in de toekomst zal blijven leren en verbeteren, zo meldt de inspectie. 

Zo heeft Veilig Thuis Noord-Holland Noord de wachtlijsten weten terug te dringen. Ook zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat de wachtlijsten opnieuw oplopen. De doorlooptijden voor de eerste beoordeling van binnenkomende meldingen en de onderzoeken voldoen nu grotendeels aan de normen. In alle gevallen is er zicht op de veiligheid van de betrokkenen.

Het verscherpte toezicht werd ingesteld in maart 2018. In de eerste instantie voor de duur van zes maanden, maar toen bleek dat Veilig Thuis Noord-Holland Noord niet binnen die periode voldoende kon verbeteren, werd het toezicht met 3,5 maand verlengd. Nu is er wel voldoende verbeterd en heft de inspectie het verscherpt toezicht op. Wel zal de IGJ de vorderingen blijven volgen in haar reguliere toezicht.

Door: Redactie Nationale Zorggids