Normal_kind_zorgen_eenaam

Kadera Aanpak Huiselijk Geweld wil vrijwilligers gaan inzetten die cliënten gaan helpen met het ontwikkelen van praktische vaardigheden en het opbouwen van een sociaal netwerk. De Overijsselse opvangorganisatie is daarom op zoek naar mensen die zich hier langere tijd een paar uur per week of maand voor willen inzetten. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die met de kinderen die in de opvang verblijven, leuke activiteiten ondernemen of een luisterend oor willen bieden. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid.

"Het is voor kinderen in de opvang van grote waarde om iemand te hebben die zich speciaal voor hen inzet", aldus Kadera. Maar de organisatie wil ook vrijwilligers inzetten om cliënten te helpen met praktische zaken, door bijvoorbeeld mee te gaan naar doktersafspraken of door samen te koken of een activiteit te organiseren.

Helpende hand

De vrijwilligers van dit project 'Helpende hand' krijgen een basistraining vaardigheden huiselijk geweld en kunnen rekenen op begeleiding van de coördinator.

Door: Nationale Zorggids