Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer wil van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid een overkoepelende visie zien, dat hulp moet bieden aan alle kwetsbare kinderen in Nederland. Ze krijgt namelijk nog steeds veel signalen van problemen in de jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugd-ggz en het passend onderwijs. Dit meldt De Kinderombudsman. 

Kwetsbare kinderen hebben vaak te maken met meerdere problemen. Problemen waardoor ze met verschillende wetten en instanties te maken krijgen. Zodoende is het moeilijk om hen te voorzien van de juiste zorg en ondersteuning. En dan zijn er nog de tekorten, waardoor kinderen die acute zorg nodig hebben, dat niet krijgen. Onderwijs is niet passend, waardoor het aantal thuiszitters toeneemt. En deze kinderen krijgen vaker dan hen lief is met verschillende voogden te maken.

Kinderen vallen tussen wal en schip

Kinderen die het hardste hulp nodig hebben, belanden volgens Kalverboer tussen wal en schip. Organisaties werken langs elkaar heen, de verschillen tussen gemeenten zijn groot en de hulpverlening laat te wensen over omdat niet duidelijk is welke instantie wat doet. De Kinderombudsvrouw is heel duidelijk: het doel dat de Jeugdwet had moeten bereiken, is niet bereikt. Ze snapt dat een transitie tijd kost, maar in vier jaar tijd is er geen verbetering zichtbaar.

Overkoepelende visie moet verbindingen leggen

Kalverboer wil graag met minister De Jonge samenzitten en praten over een overkoepelende visie die verbindingen kan leggen. “De departementen, gemeenten en organisaties spannen zich enorm in om te zorgen dat kinderen de hulp krijgen die zij nodig hebben. Het is de hoogste tijd dat alle kinderen gaan profiteren van deze inspanningen.”

Door: Nationale Zorggids