Logo_logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Enver en de Rotterdamse wijkteams hebben door de inspectie opgelegde verbeteringen voldoende doorgevoerd, maar daardoor zijn ook nieuwe veiligheidsrisico’s voor jongeren ontstaan. Dit concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na hiernaar onderzoek te hebben gedaan. Met name rond de wachtlijstproblematiek en onvoldoende aansluitende of passende hulp zijn risico’s ontstaat, meldt IGJ. 

Veiligheid en kwaliteit hangen af van hoe het geheel van aanbieders presteert binnen het lokaal ingerichte netwerk van jeugdhulp en hoe in gezamenlijkheid wordt aangestuurd op veiligheid en kwaliteit. De betrokken partijen in Rotterdam moeten ieder voor zich én gezamenlijk de vraag beantwoorden of het ingerichte netwerk goed functioneert, aldus de inspectie.

IGJ spreekt gemeente aan op belangrijke rol

Het is vanuit deze achtergrond dat ook de gemeente in het IGJ-rapport wordt aangesproken in haar rol als opdrachtgever van het jeugdhulpnetwerk. Immers, in die opdrachtgevende rol ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goed functionerende jeugdhulp.

Advies: onderzoek, voer gezamenlijke regie en maak eenduidige visise

De inspectie beveelt het de gemeente Rotterdam aan om onderzoek te doen naar het verminderen van de wachtlijsten en te zorgen voor een toereikend aanbod van hulp. Voor de jeugdhulpinstanties geldt: onderzoek de gevolgen van genomen maatregelen voor de continuïteit van hulp.  De gemeente en beide jeugdhulppartijen zijn geadviseerd om onder regie van de gemeente een gezamenlijk kader te maken, tezamen met goede afspraken over wie welke zorg waar inzet. En omdat Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en Enver een verschillende visie op het verbeteren van veiligheid hebben raadt de inspectie het Enver aan om te zorgen voor een gestructureerd en door het veld gedragen werkwijzen bij het onderzoeken van het netwerk.

Tot slot wil de IGJ dat de gemeente haar visie op jeugdhulp beter vertaalt naar het veld en dat deze voldoende bekend is bij de professionals. Wijkteams zouden bovendien het aanbod beter bekend moeten maken bij ketenpartners en de directe bereikbaarheid van de wijkteams verbeteren voor overleg met deze partners. 

Door: Nationale Zorggids