Normal_geld_stethoscoop_pillen

Gemeenten hebben de nieuwe zorgtaken door de decentralisatie onderschat. Dit stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VGN) vijf jaar na de decentralisatie. Gemeenten moesten onder andere jeugdzorg, zorg voor ouderen en mensen met een beperking (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Participatiewet gaan uitvoeren ten tijde van bezuinigingen en dat is ten koste gegaan van de zorg. Er was veel meer geld nodig dan door het Rijk werd gegeven en de efficiëntie van de zorg ging minder hard omhoog dan gedacht. Dit meldt Volkskrant. 

De decentralisatie startte op 1 januari 2015 en had ten doel om de zorg goedkoper en efficiënter te maken. Gemeenten kregen een heel zorgpakket in het schoot geworpen en moest lokaal de zorg gaan voorzien. Het idee was dat dit beter lokaal gedaan kan worden dan landelijk. Hoewel dit een mooi streven was, stelt de VNG dat dit door de bezuinigingen die op dat moment werden doorgevoerd niet goed van de grond is gekomen. Doordat de gemeenten zich nu met zorg gingen bemoeien, bleek er veel aanvraag voor lichte zorg te komen. Hierdoor verloor specialistische jeugdzorg terrein voor jongeren die zwaardere hulp nodig hebben.

Doel van Participatiewet is niet behaald

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft alle regelingen van de decentralisatie onderzocht en komt tot de conclusie dat er goede en minder goede resultaten zijn behaald. Zo zijn er ouderen die in de problemen zijn gekomen omdat zij langer zelfstandig thuis moeten wonen en geen sociaal netwerk hebben voor mantelzorg. Zij hebben geen alternatief gekregen door het verdwijnen van verzorgingshuizen. Ook de Participatiewet heeft slecht uitgepakt. Het doel was om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen zodat zij (deels) in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Maar een groot deel van de doelgroep zit nog altijd thuis zonder werk.

Wat de decentralisatie wel goed heeft gedaan is de integrale aanpak van zorg. Zorg- en hulpverleners werken nu meer samen en dat komt de efficiëntie van zorg en het belang van de patiënt ten goede. Volgens het SCP zijn Nederlanders tevreden over de zorg en is mantelzorg ook meer normaal geworden.

Decentralisatie te rooskleurig

Toch is de decentralisatie volgens SCP-directeur Kim Putters te rooskleurig geweest. Er waren fikse bezuinigingen en het ontbrak aan bestuurlijke visie. Een groot deel van de Nederlandse gemeenten heeft tekorten opgelopen door de extra zorgtaken en had verwacht meer geld van het Rijk te krijgen. Ondanks toezeggingen van minister De Jonge van Volksgezondheid lijkt er nog altijd een structureel gebrek aan voldoende geld te zijn.

Door: Nationale Zorggids