Normal_rss_entry-219884

De zorgorganisatie Pluryn in Nijmegen mag miljoenen euro's aan ten onrechte ontvangen overheidssubsidies houden, zegt de website Follow The Money (FTM) op grond van eigen onderzoek.

Volgens FTM heeft het ministerie van Volksgezondheid bevestigd dat een deel van de 20 miljoen euro subsidie had kunnen worden teruggevorderd, maar heeft minister Hugo de Jonge in november besloten dat niet te doen. Het gaat om subsidies die ten doel hadden jeugdzorgorganisaties schadeloos te stellen voor kosten die zij moesten maken bij de overgang van de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten.

FTM becijfert dat het ministerie tussen 2015 en 2018 32 miljoen euro subsidie aan de zorginstelling verstrekte. Het onderzoekscollectief stelt dat de Jeugdautoriteit in 2018 constateerde dat over ruim 20 miljoen euro geen verantwoording kon worden afgelegd. Dezelfde instantie oordeelde volgens FTM "dat zeker 3,9 miljoen euro daarvan onrechtmatig is gebruikt".

Hoenderloo Groep

Zorggroep Pluryn maakte vorig jaar grote verliezen bekend over het boekjaar 2018. Daarom werd besloten de noodlijdende jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep te sluiten, waar kinderen met zeer complexe psychiatrische problemen worden behandeld. Dat heeft geleid tot verontwaardiging onder ouders en medewerkers.

Het terrein en de gebouwen van de Hoenderloo Groep op de Veluwe, waarvan een deel al sinds de negentiende eeuw voor de opvang van jongeren met problemen wordt gebruikt, zijn veel geld waard. Sommige partijen in de Kamer vragen zich af of Pluryn zich daardoor niet heeft laten leiden en vakbond FNV trekt die conclusie zelfs al. Kwetsbare kinderen met complexe problematiek en medewerkers zijn geslachtofferd voor vastgoed, aldus de FNV.

Door: ANP