Normal_kind_eenzaam_bang_weglopen_verdrietig

Er is een speciaal crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis, om hen snel te helpen met spullen die nú noodzakelijk zijn. Zo kunnen deze kinderen in deze ingrijpende periode leren of even ontspannen, zodat de stress wat afneemt. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Juist de kinderen die opgroeien in een stressvolle of onveilige thuissituatie, hebben het extra moeilijk nu ze niet naar school kunnen. Het crisisfonds richt zich op kinderen waar nu acute nood is door de schoolsluiting en die in beeld zijn bij (jeugd)professionals. Met name de kinderen die uit huis geplaatst zijn, kinderen die thuis wonen met een jeugdbeschermingsmaatregel, kinderen in de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en asielzoekerscentra, en kinderen in de pleegzorg.

Via het crisifonds zijn er vouchers voor online winkels beschikbaar die bijvoorbeeld besteed kunnen worden aan:

  • Middelen om het schoolprogramma te kunnen volgen en (digitaal) contact te kunnen hebben met vrienden
  • Spelletjes en spelmateriaal (voor binnen en buiten)
  • Andere materialen waarvan jij als hulpverlener inschat dat deze het kind helpen in de crisissituatie

Aanvraag crisisfonds

Augeo Foundation, Stichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind zetten zich samen in om deze groep kwetsbare kinderen te helpen. Geregistreerde (jeugd)professionals kunnen een aanvraag indienen via www.kwetsbaarthuis.nl.
 
Door: Nationale Zorggids