Jeugdgezondheidszorg wil het onderwijs helpen bij opstarten van de scholen

Brancheorganisaties GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd, beroepsverenigingen AJN Jeugdartsen Nederland en V&VN jeugd en innovatie- en kenniscentrum NCJ laten het onderwijs weten dat het kan rekenen op full support door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij het (gedeeltelijk) heropenen van de scholen en kinderdagverblijven. Dit meldt Nederlandse Centrum jeugdgezondheid.

De jeugdgezondheidszorg heeft een landelijk dekkend netwerk, kennis en expertise op het fysiek en mentaal welbevinden van kinderen, kent de kinderen op de scholen en kan helpen om zorgen en vragen van ouders, kinderen en leerkrachten (digitaal) te bespreken. Hiermee hoopt de JGZ de werkdruk op leraren te verlagen en er gezamenlijk voor te zorgen dat kinderen en ouders alle aandacht hebben die straks nodig is, en met name aandacht voor de kwetsbaren.
 
“De maatschappelijke opdracht van de jeugdgezondheidszorg is bij te dragen aan gezonde generaties. Het onderwijs heeft de opdracht bij te dragen aan kansrijke generaties. Samen kunnen wij - juist nú - de basis leggen voor het veilig, gezond en kansrijk opgroeien van generaties kinderen. In de nieuwe werkelijkheid.”
 

Gezondheidsproblemen effect van chronische stress bij kinderen

Door deze coronacrisis kunnen kinderen last hebben van stress. Eerder publiceerden het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en de Universiteit van Maastricht Nederlands literatuuronderzoek naar chronische stress tijdens het opgroeien (ook wel Early Life Stress genoemd). De uitkomsten van dit literatuuronderzoek lieten zien dat gezondheidsproblemen (ook op latere leeftijd) een effect kunnen zijn van chronische stress in de kindertijd.
 
Door: Nationale Zorggids