Normal_ruzie_kind_misbruik_geweld
Het aantal meldingen van huiselijk geweld is in Nederland tijdens de coronacrisis niet toegenomen. Wereldwijd is er wel sprake van een stijging van het aantal meldingen.
"Gelukkig zien we geen significante stijging van het aantal adviesvragen of meldingen", zegt Debbie Maas, voorzitter Landelijk Netwerk Veilig Thuis op NOS.nl.
 

Niet meer meldingen van huiselijk geweld tijdens lockdown

De verwachting was dat het aantal gevallen van huiselijk geweld wel zou toenemen. Door de lockdown kwamen mensen immers meer bij elkaar op de lip te zitten en zouden er sneller spanningen kunnen ontstaan. Maar in de beginfase van de coronacrisis liep het aantal meldingen van huiselijk geweld in sommige regio’s juist terug. In Zuidoost-Brabant daalde het bijvoorbeeld met 16 procent. Volgens Judith Kuijpers van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant toont dat aan dat men in de beginperiode niet in staat waren om achter de voordeur te komen.
 
Of er de afgelopen maanden minder huiselijk geweld heeft plaatsgevonden, valt volgens Maas niet te zeggen. “We weten het niet zeker, ook niet wat dit betekent voor de lange termijn. Een interpretatie van de cijfers is, dat het veelal professionals zijn die melding doen van huiselijk geweld. Maar ook zij konden tijdelijk niet aan het werk en hadden minder contact met kwetsbare gezinnen.”
 
Bij de 26 Veilig Thuis-organisaties komen gemiddeld per maand 11.000 meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen. Er worden in een maand 9000 adviesgesprekken gevoerd.
 

Beleidsinformatie Veilig Thuis

In het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens bij alle Veilig Thuis organisaties in Nederland, onder andere over de afgegeven adviezen, de ontvangen meldingen en de uitgevoerde diensten. Onlangs werden de cijfers van de tweede helft van 2019 gepubliceerd.
 
Door: Nationale Zorggids