Normal_rookverbod

De 203 rookvrije zones in Amsterdam blijken effect te hebben als rokers er ook op hun gedrag worden aangesproken, maar jongeren luisteren liever niet. Ondanks de duidelijke signalering van een rookvrije zone blijven ze roken, al dan niet ergens anders. Dit meldt het Parool. 

Bij scholen, jeugdzorginstellingen, kinderboerderijen, sportverenigingen en binnenkort ook scholen zonder eigen schoolplein en gemeentelijke sportaccommodaties, zijn rookvrije zones te vinden. Het langetermijneffect van deze zones is nog niet zichtbaar, maar onderzoekers van de GGD Amsterdam en het Amsterdam UMC zien wel dat een combinatie van borden en het aanspreken op gedrag werkt.

Aanspreken op rookgedrag

Bij jongeren werkt dit echter anders. Deze doelgroep blijft doorroken, ondanks de bordjes. En dat vindt actievoerder en moeder Wytske Kelling jammer. Bij het Geert Groote College ziet ze bijvoorbeeld dat niet iedereen elkaar op hun rookgedrag aanspreekt. “Ouders denken dat docenten zorgen dat er niet gerookt wordt op het schoolplein, maar de docenten handhaven de regels begrijpelijkerwijs niet op het moment dat leerlingen buiten het schoolplein roken.” Jongeren die roken, krijgen daarvoor dus alsnog de ruimte.

Door: Nationale Zorggids