Normal_umcg_verricht_100ste_levende_donor_levertransplantatie_bij_kind

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft onlangs met succes de honderdste levende donor levertransplantatie bij een kind uitgevoerd. Bij deze levertransplantaties is er gebruikgemaakt van een stukje lever van een levende donor, meestal een van de ouders of een familielid. Opvallend volgens het UMCG is dat er zich sinds vorig jaar steeds meer anonieme donoren, ook wel altruïstische donoren genaamd, aanmelden. Bij 20 procent van de operaties is er een anonieme donor bij betrokken. Zij melden zich vaak spontaan of naar aanleiding van een oproep op social media. Dit meldt UMCG. 

Alleen in het UMCG kunnen in Nederland wonende kinderen terecht voor een levertransplantatie. In 2004 is het ziekenhuis gestart met het levende donorprogramma, geboren uit een tekort aan geschikte donorlevers van overleden donoren. Het aantal donoren bleef eerst laag, maar door het toenemend orgaantekort wordt inmiddels het merendeel van alle kinderen getransplanteerd met een stukje lever van een levende donor. Daardoor ging de wachtlijststerfte drastisch omlaag.

Anonieme donoren

Daarnaast zijn er het afgelopen jaar veel aanmeldingen van anonieme donoren binnengekomen naar aanleiding van een uitzending van Beau, Hart van Nederland en door publicaties in diverse kranten. Ook via social media komen soms anonieme donoren binnen.

Voordelen levende donorprocedure

Het vinden van een geschikte donorlever voor een kind is extra moeilijk, doordat het orgaan niet alleen van goede kwaliteit maar ook precies van het juiste formaat moet zijn. Een levende donor levertransplantatie biedt belangrijke voordelen. De ontvanger kan eerder getransplanteerd worden en het kind kan in de relatief korte wachttijd tot de operatie in optimale conditie gebracht worden voor de geplande transplantatie. Omdat er steeds vaker levende donortransplantaties bij kinderen worden uitgevoerd blijven er meer postmortale levers beschikbaar voor andere patiënten op de wachtlijst. De andere patiënten, ook volwassenen, die op de wachtlijst staan profiteren hiermee dus ook van de levende donorprocedure. Het overlijden van kinderen op de wachtlijst voor een levertransplantatie is met meer gebruik van levende donorprocedures zelfs verdwenen.

Door: Nationale Zorggids