Jeugdzorg Nederland "helaas" niet verbaasd over KidsRights Index

Branchevereniging Jeugdzorg Nederland zegt "helaas" niet verbaasd te zijn dat Nederland is gedaald op de KidsRights Index. In een maandag verschenen rapport staat dat Nederland nu twintigste staat op de ranglijst, een daling van zestien plaatsen. "We geven al langer aan dat de positie van kwetsbare kinderen in Nederland onder druk staat", reageert een woordvoerder van Jeugdzorg Nederland. "Dat komt onder andere door het ontbreken van beschikbare hulp."

Volgens het rapport besteedt Nederland een zeer laag percentage van het overheidsbudget aan kinderen. Dit resulteert in lange wachtlijsten in de jeugdzorg en jeugdbescherming, waardoor "de staat niet de benodigde zorg of bescherming kan bieden voor een grote groep kwetsbare kinderen", is te lezen. De branchevereniging noemt het goed dat KidsRights aandacht vraagt voor de positie van deze kinderen. Daarmee legt KidsRights volgens Jeugdzorg Nederland de vinger op de zere plek: "de organisatie van de jeugdzorg, de langetermijnvisie die vaak mist en het ontbreken van voldoende geld om kwetsbare kinderen en gezinnen te ondersteunen".

Hervormingsagenda

De Hervormingsagenda, een principeakkoord over veranderingen in de jeugdzorg, moet de organisatie van de jeugdzorg verbeteren, aldus de branchevereniging. In dit akkoord heeft de Rijksoverheid afspraken gemaakt met gemeenten. "Nu is het aan ons allemaal de taak om die afspraken zo snel mogelijk te realiseren zodat we kwetsbare kinderen in Nederland weer beter ondersteunen", zegt Jeugdzorg Nederland.

Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering bieden.

Door: ANP